Tag Archives: גיל פרישה לפנסיה

גיל פרישה לפנסיה

גיל פרישה לפנסיה

גיל פרישה לפנסיה הרשמי בישראל הוא 67 לגברים ו – 62 לנשים. גברים ונשים העובדים במשך שנים רבות במקום עבודה זה או אחר, מגיעים בגיל זה למועד הפרישה הרשמי. פרישה לגמלאות היא נקודת זמן משמעותית לכל העובדים ומעסיקה מאד את העובדים כמה שנים טרם הפרישה בפועל. מעוניינים להמשיך לעבוד גם כאשר גיל פרישה לפנסיה הגיע אנשים רבים, בעלי מוסר עבודה ...

Read More »